Regulamin konkursu na Najlepszego Kota Norweskiego Leśnego "Top NFO.pl 2010"

1. Konkurs jest organizowany przez Klub Hodowców i Miłośników Kotów Norweskich Leśnych "AGNAR".

 

2. W konkursie mogą brać udział koty rasy norweski leśny zarejestrowane na dzień 31 grudnia 2010 r. w Polsce w klubach należących do Federacji Felis Polonia

 

3. Konkurs ma charakter rankingu.

 

4. Koty biorące udział w konkursie są klasyfikowane w następujących kategoriach:

 

kocury (klasy 1, 3, 5, 7, 9)

 

kotki (klasy 1, 3, 5, 7, 9)

 

młodzież i kocięta (klasy 11, 12)

 

kastraty (klasy 2, 4, 6, 8, 10)

 

weterany (klasa 17)

 

5. Ten sam kot może wziąć udział w więcej niż jednej kategorii w ciągu roku.

 

6. W konkursie liczą się tylko rezultaty wystaw organizowanych pod patronatem FIFe (w Polsce i zagranicą) w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.:

 

koty dorosłe, kastraty, weterany – max. 8 wystaw dowolnie wybranych przez właściciela

 

młodzież i kocięta – max. 6 wystaw dowolnie wybranych przez właściciela

 

7. Z każdej wystawy bierze się pod uwagę jeden najwyżej punktowany wynik.

 

8. W konkursie obowiązuje następująca punktacja:

 

BOB I - 30 pkt.

 

BOB II - 28 pkt.

 

BOB III - 26 pkt

 

BIS - 25 pkt.

 

BOS - 20 pkt.

 

NOM - 15 pkt.

 

BIV - 10 pkt.

 

CACS / CAPS - 8 pkt.

 

HP - 7 pkt.

 

CAGCIB / CAGPIB - 7 pkt.

 

CACIB / CAPIB - 6 pkt.

 

CAC / CAP - 5 pkt.

 

EX1 (kl.11-12) - 5 pkt.

 

EX1% - 4 pkt.

 

EX2 - 3 pkt.

 

EX3 - 2 pkt.

 

EX4 - 1 pkt.

 

inna ocena - 0 pkt.

 

9. Podstawą udziału w konkursie jest dostarczenie do dnia 15 marca 2011 r. wypełnionego druku zgłoszenia oraz kserokopii dyplomów i kart ocen do Komisji Konkursowej wybranej przez Radę  Klubu Hodowców i Miłośników Kotów Norweskich Leśnych "AGNAR" na adres mailowy: topnfopl@gmail.com

 

10. Skład komisji konkursowej: Anna Ciemielewska, Rafał Konarzewski

 

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Klubu Hodowców i Miłośników Kotów Norweskich Leśnych "AGNAR" http://www.nfo.pl w dniu 17 marca 2011 r.

 

12. Zgłoszenie kota do konkursu jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Pobierz druk zgłoszenia

 

Powrót na początek strony