Wystawa w Krakowie

Została wręczona rozeta za zdobycie tytułu DSM. Rozetę ufundował producent karmy dla kotów, firma HIll’s (więcej o produktach tej firmy na www.hillspet.com.pl). Sponsorowi serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również naszej koleżnace p.Ewie Kosycarz (na zdjęciach rozety w imieniu klubu wręcza) za opiekę nad klubowymi rozetami.
Rozetą uhonorowany został EC Amareoth Forest Eyeys*PL.

Wręczone zostały rozety za uzyskane tytuły:
EP - Oshina Bo Gatta*PL - wł. A. Zaleska, hod. E. Kosycarz
EC - Chili Demon Lasu*PL - wł. A. Brudkiewicz-Paździora, hod. A. Łopata
EC - Edolia Forest Eyes*PL - wł. i hod. D. Biskupska
GIC - Ellsworth Mo Cushle*PL - wł. M. Skotarczyk, hod. K. Stokowska
IC - Jacuzzi Mar’Michel’s*S - wł. A. Brudkiewicz-Paździora
IC - Eowyn Cayenne Draiocht Coill’s *NL - wł. A. Brudkiewicz-Paździora
CH - Jacuzzi Mar’Michel’s*S - wł. A. Brudkiewicz-Paździora

Wystawa w Krakowie była świetną okazją do podziękowania pracownikom Sekretariatu obsługującego wystawy za pomoc udzielaną klubowi. Wraz z podziękowaniem przekazaliśmy klubowe torby i miseczki.

Wyniki wystawy:
7.06:
EC Amareoth Forest Eyes*PL (wł. i hod. D. Bislupska) - BOB I
EP/EC Oshina Bo Gatta*PL (wł. A. Zaleska, hod. E. Kosycarz) - BIS kastratów

 

Powrót na początek strony